IT audit

IT Audit

IT audit je analýza stávajícího stavu Vašeho IT s následným doporučením inovací a změn. Patří sem analýza použitelnosti, bezpečnosti, analýza toku dat, spolehlivosti, analýza legalizace SW a ostatních prvků IT parku atd.

Od určité velikosti firmy již není možné, aby si management udržel přehled o stavu IT. Audit, který doporučujeme na základě naší dlouholeté praxe se správou informačních technologií. Výhodou auditu, který naše společnost nabízí je především nezávislost, zkušenost a přehled v oboru, v němž již řadu let podnikáme. Zanalyzujeme Vám veškerá Vaše IT zařízení (software i hardware) a v přehledném protokolu Vám poskytneme informace o možnosti úspor, nutnostech inovací a případných rizicích, která Vás mohou překvapit v nejméně vhodnou dobu. Námi dodaný dokument může Vaše společnost použít i jako podklad pro vypracování plánu investic.

IT audit je zpracován v rámci navázení smluvní spolupráce zdarma. Zjištěné výsledky jsou tajné. Poskytneme je pouze vedení. K případným problémům navrhneme řešení.