Správa sítí

Správa sítě

Každá společnost potřebuje 100% fungující počítačovou síť a jakékoli i sebemenší výpadky jsou zcela nežádoucí. Zajistíme Vám správu sítě pod platformou MS Windows na serverech i pracovních stanicích. Jedná se o komplexní služby zahrnující administraci celého informačního systému tak, že je zajištěna jeho stabilita, bezpečnost provozu a podpora efektivního využití výpočetní techniky našich klientů.

Co znamená správa sítě:

  • Zajištění bezpečnosti Vašeho serveru – evidence sdílených prostředků, nastavení ochranných protokolů a sledování pokusů o neoprávněné vniknutí.
  • Zálohování Vašich dat kvůli předejití jejich ztráty.
  • Údržba, rekonfigurace a opravy serveru a sdílených prostředků např. tiskárny, faxy nebo scannery zajištěné v nejkratší možné lhůtě.
  • Pečlivá evidence, údržba a opravy pasivních i aktivních prvků sítě a dokumentace jejich nastavení na počítačových stanicích a serveru.
  • Péče o spokojenost uživatelů Vašeho informačního systému stejně jako zajištění jejich podpory prostřednictvím našeho helpdesk týmu.